Staatsrechtconferentie

Staatsrechtconferentie: Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving

Datum: Tijd: 09:15 Locatie: Tilburg University: Cobbenhagen building

De jaarlijkse staatsrechtconferentie van de Staatsrechtkring wordt dit jaar georganiseerd door het Departement Public Law & Governance van Tilburg University op donderdag 9 december. Het thema van de conferentie is ‘Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving’. De conferentie vormt deel van een staatsrechtelijke tweedaagse in Tilburg met op vrijdag 10 december de afscheidsrede van Ernst Hirsch Ballin.

De staatsrechtconferentie gaat dit jaar in op vier snijvlakken die leiden tot (hyper)complexiteit op het vlak van rechtsvorming. Deze vier snijvlakken worden behandeld in vier respectievelijke panels, die inhoudelijk worden voorbereid door telkens twee preadviseurs. Indien u zich aanmeldt voor de conferentie, krijgt u op voorhand het boek met preadviezen toegestuurd.

Programma

09.15 - 10.00 Ontvangst
10.00 - 10.15 Verwelkoming en mededeling praktische gang van zaken
10.30 - 11.45 Keuze uit 4 parallelle panels
12.00 - 13.15 Lunch en posterpresentaties jonge onderzoekers
13.30 - 14.45 Keuze uit 4 parallelle panels
14.45 - 15.15 Koffie/thee
15.15 - 16.00 Keynote speech ‘Constitutional Studies for 2030’ (Prof. Ran Hirschl)
16.00 - 16.30 Plenaire bespreking/O&A met keynote speaker
16.30 - 16.45 Uitreiking dissertatie- en scriptieprijs Staatsrechtkring en aankondiging staatsrechconferentie 2022
16.45 - 17.45 Afsluiting en borrel

Tilburg University volgt de maatregelen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rond het coronavirus. Het event vindt fysiek plaats als de maatregel dat toelaten; digitaal of hybride indien noodzakelijk.

Oproep voor jonge onderzoekers: posterpresentaties op staatsrechtconferentie

De conferentie biedt de gelegenheid aan promovendi en jonge onderzoekers die hun proefschrift in de afgelopen twee jaar hebben verdedigd om een posterpresentatie te houden over een constitutioneel onderwerp naar keuze. Dit is een mooie kans om uw onderzoe

  • Aanmelden kan tot 15 oktober 2021
Lees meer

Keynote speech: ‘Constitutional Studies for 2030’

  • Prof. Ran Hirschl

    Professor of Government – Earl E. Sheffield Regents Chair – The University of Texas at Austin, Law School

    Ran Hirschl studies constitutional law and constitutional institutions and their intersection with comparative politics and society. He is the author of several major books including City, State: Constitutionalism and the Megacity (Oxford University Press, 2020); Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law (Oxford University Press, 2014); Constitutional Theocracy (Harvard University Press, 2010); and Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism (Harvard University Press, 2004), as well as over 120 articles and book chapters on comparative public law. He also contributed a chapter to the most recent volume of the European Yearbook of Constitutional Law which dealt with the city in constitutional law.

Panels

Panel 1: Impact van evoluties in en voorbij de Trias op wetgever en rechter
Panel 2: Meergelaagde rechtsorde: de rol van steden en gemeenten
Panel 3 – Relatie burger overheid: tegendemocratie en directe democratie
Panel 4 –Borging van legitimiteit bij rechtsvorming in complexe publiek-private netwerken

Inschrijven

De inschrijfperiode voor de Staatsrechtconferentie 2021 sluit op 1 november 2021. Voor urgente aanmeldingen na deze periode kunt u mailen naar staatsrechtconferentie@tilburguniversity.edu.

Het inschrijfformulier komt hier binnenkort beschikbaar.