Conference with flags

Paul Frissen: vorm geven aan de contradictie

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: GZ 101

Symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. P.H.A. Frissen van Tilburg University

Op 25 november 2022 neemt prof. dr. P.H.A. Frissen met een rede afscheid van Tilburg University. De afscheidsrede van Paul Frissen is een goede aanleiding om nog eens kritisch terug te blikken op zijn bijdrage aan het denken en doen van bestuurskundigen in wetenschap en praktijk. Dat doen we in een symposium voorafgaand aan de rede, waarvoor u van harte bent uitgenodigd (registreren via deze link, let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar). Gezien het programma en de sprekers mag een razend interessante middag worden verwacht.

Programma:

13.30 uur            Opening, door dagvoorzitter Emile Aarts

13.45 uur            Reflecties op Frissen, door Klaas Dijkhoff

14.30 uur            Werken met Frissen, met Marieke Moorman, Andrea Frankowski en Mieke Gerritzen

15.00 uur            Afsluiting