Shirley Kempeneer en Johan Wolswinkel

Bestuursrecht en bestuurskunde: een goede combinatie

Johan Wolswinkel, hoogleraar Bestuursrecht, Markt & Data, en Shirley Kempeneer, universitair docent Bestuurskunde werken beiden binnen het departement Public Law & Governance van Tilburg Law School.

Johan werkt hier sinds 2015, Shirley sinds 2020. Voor Johan was het een evidente carrièrestap, maar voor Shirley zeker niet. Shirley: “Ik was eigenlijk van plan na mijn promotie in de private sector aan de slag te gaan, maar de werkomgeving bij Tilburg University heeft me toch kunnen overtuigen. De focus op maatschappelijke meerwaarde (door onderzoek en onderwijs) sprak me sterk aan. Ook het belang dat aan goed onderwijs wordt gehecht vind ik fijn.”

 

Kansrijke, prettige werkomgeving

Beiden ervaren een positieve werksfeer. Johan: “Ik waardeer enorm dat mij binnen TLS niet alleen in woorden, maar ook in daden de ruimte is geboden om mijzelf te ontplooien en eigen accenten te leggen, wat uiteindelijk resulteerde in de benoeming tot hoogleraar.” Shirley: “In het jaar dat ik hier werk, ben ik maar een tiental keer op kantoor geweest door Covid-19, toch voel ik me echt deel van een groep. Ik voel me als ‘jonge’ onderzoeker ook goed gesteund. Er is een ruim trainingsaanbod en collega’s zijn ook heel gul met tips en adviezen.”

Verweven onderzoek en onderwijs

Onderzoek en onderwijs zijn verweven binnen Tilburg University. Beiden geven les in diverse bachelor- en mastervakken op hun vakgebied, en begeleiden studenten bij aan hun onderzoek gerelateerde scripties. Als onderzoekers werken Johan en Shirley samen aan een groot NWO-project, Citizen-friendly data communication, waarbij hun expertises op het gebied van het normeren van marktgedreven en datagedreven toepassingen door de overheid (Johan) en het gebruik van big data en datawetenschappen in de publieke sector (Shirley) elkaar mooi aanvullen.

Bijdragen aan de maatschappij

De uitdagingen waar de maatschappij voor staat, zijn groot. Shirley denkt dat er nog heel veel te verbeteren valt aan de inzet van big data door de overheid, en wil daar graag aan bijdragen.

Johan: “Als opleidingsdirecteur van de bachelor Rechtsgeleerdheid geef ik graag verder vorm aan de Tilburg-shaped lawyer: een student die eigen accenten kan leggen, juist als in de fase van de bacheloropleiding. Die mogelijkheid heb ik zelf op de universiteit altijd enorm gewaardeerd.”