Conference with flags

International workshop ‘Urban climate resilience: the role of law’

Datum: Tijd: 09:00 Locatie: Campus Tilburg University

De IUCN Academy of Environmental Law organiseert samen met het Tilburg Sustainability Center op 10 september 2020 een workshop waarbij we kritisch kijken naar wat er nodig is vanuit wettelijke kaders om de gemeente in staat te stellen de klimaatbestendigheid te bevorderen of te vergroten.

Organisatie

Meer informatie volgt binnenkort.