Education Department Criminal Law

Onderwijs Department of Criminal Law

De vakgroep Criminal Law levert een belangrijke bijdrage aan de LLB Rechtsgeleerdheid (in het Nederlands) en de Global Law Bachelor (in het Engels). Tevens verzorgt het departement de tarck Strafrecht in de LLM Rechtsgeleerdheid (in het Nederlands).

 

Onze veelzijdige actuele kennis op het terrein van strafrecht en strafprocesrecht, criminologie, migratie, forensische psychiatrie en digitalisering, heeft een belangrijke plaats in het onderwijs. De vakgroep vindt onderwijsvernieuwing belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van de toepassing van serious gaming. Onze docenten zijn nauw betrokken bij bijvoorbeeld de Topklas en de Oefenrechtbank.

Tevens hebben we sprekers van buiten: (internationale) gasten uit de praktijk en de academie verzorgen gastcolleges in verschillende vakken.

Contractcursussen

Het departement verzorgt ook cursussen voor verschillende partijen in de strafrechtketen en de toezichtsector.

Contractcursussen kunnen in beginsel op elk strafrechtelijk terrein worden verzorgd. Het departement Criminal Law verzorgt bijvoorbeeld thema- en actualiteitenbijeenkomsten voor rechtbanken, het Openbaar Ministerie, de advocatuur en de Autoriteit Consument & Markt.