Tilburg University department Criminal Law

Onderzoek Criminal Law

Onderzoek naar criminaliteit is intrinsiek praktijkgericht. Het departement richt zich op het materiële strafrecht, het strafprocesrecht en het penitentiaire recht, op het begrijpen van criminele fenomenen en hun effecten op de samenleving en op slachtoffers, alsmede op de aanpak van criminaliteit

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke partners, zoals gemeenten en de politie.

Ons onderzoeksprogramma

Ons onderzoeksprogramma Crime and Criminal Justice in the Age of Globalization and Digitalization richt zich op ondermijning van de samenleving door criminaliteit. Wereldwijd worden veranderlijke en geglobaliseerde samenlevingen geconfronteerd met nieuwe criminele activiteiten die democratische waarden, de rechtsstaat en het functioneren van maatschappelijke instellingen ondermijnen. Bovendien dragen moderne technologieën bij aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van criminaliteit. In deze tijden van globalisering en digitalisering worden aanpassingen in de bestrijding van criminaliteit gevraagd en verkend. De veranderingen in de criminaliteit, hoe deze tot stand komen en de reacties erop, worden in dit onderzoeksprogramma bestudeerd.

Het overkoepelende doel van het onderzoeksprogramma behelst het identificeren, evalueren en ontwikkelen van de wijzen waarop de genoemde uitdagingen op het terrein van criminaliteit en strafrecht worden benaderd. Daartoe worden binnen het onderzoeksprogramma verschillende perspectieven gehanteerd en ligt de focus op vijf verschillende, maar onderling samenhangende sub-thema’s.

  1. Conceptualisering van criminaliteit die de rechtsstaat en veiligheid ‘ondermijnt’ in de huidige maatschappelijke context: manifestaties, context en oorzaken;
  2. Een kritische bestudering van de juridische middelen die worden gebruikt om uitdagingen op het gebied van de rechtsstaat en veiligheid het hoofd te bieden;
  3. De rol van de nationale staat voorbij: de rol van het meerlagig bestuur bij de aanpak van criminaliteit en gedrag dat de rechtsstaat en veiligheid ondermijnt;
  4. Opkomende technologieën en digitalisering als uitdaging en oplossing voor criminaliteit en gedrag dat de rechtsstaat en veiligheid ondermijnt; en
  5. Internationaal strafrecht op nationaal niveau.