Tilburg University department Criminal Law

Onderzoek Criminal Law

Onderzoek naar criminaliteit is intrinsiek praktijkgericht. Het departement richt zich op het materiële strafrecht en het strafprocesrecht, op het begrijpen van criminele fenomenen en hun effecten op de samenleving en op slachtoffers, alsmede op de aanpak van criminaliteit.

De nadruk van het onderzoek ligt op complexe vormen van georganiseerde misdaad en organisatiecriminaliteit, samengevat onder noemer ‘ondermijnende criminaliteit.’ Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke partners, zoals gemeenten en de politie.

Ons onderzoeksprogramma

Ons onderzoeksprogramma Crime and Criminal Justice in the Age of Globalization and Digitalization richt zich op ondermijning van de samenleving door criminaliteit.  We  bestuderen de veranderingen in criminaliteit, hoe deze tot stand komen en de reacties erop.

Samenlevingen worden wereldwijd geconfronteerd met criminaliteit die maatschappelijke instellingen - gemeenten, bedrijven, lokale gemeenschappen - steeds meer ondermijnt en kwetsbare groepen treft. Deze ‘ondermijnende criminaliteit’ heeft niet alleen een negatieve invloed op het functioneren van de samenleving en de democratische waarden, maar creëert ook gevoelens van onveiligheid, wantrouwen en marginalisering. Voorbeelden van ondermijnende criminaliteit zijn georganiseerde misdaad, financiële misdrijven, geld witwassen, terrorisme, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, uitbuiting, en haat zaaien.

Met de opkomst van machtige nieuwe actoren (bijv. big tech) en nieuwe configuraties van traditionele actoren (gemeenten, steden, de EU, internationale strafhoven) zijn we ook getuige van nieuwe benaderingen om criminaliteit te bestrijden. Overheden werken samen met andere organisaties en de digitalisering van criminaliteit werkt door in de technieken voor preventie, opsporing en strafrechtelijk onderzoek.

In dit onderzoeksprogramma bestuderen we de veranderingen in criminaliteit, hoe deze tot stand komen en de reacties erop. De nadruk ligt op het bestuderen van juridische trajecten op de snijpunten van strafrecht, arbeidsrecht, administratief recht (bv. migratierecht) en belastingrecht, en dit op verschillende niveaus: binnenlands/vergelijkend, Europees, internationaal en mondiaal. Een kritische benadering van de rol van het recht, op basis van de realiteit in het veld, moet leiden tot een herformulering van juridische trajecten.