Families in de georganiseerde misdaad

Families in de georganiseerde misdaad

Familiestructuren spelen een belangrijke rol binnen criminele netwerken en intergenerationele overdracht van crimineel en overlastgevend gedrag is binnen dergelijke families een structureel probleem.

In 2017 werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar dergelijke overdrachtsmechanismen bij zeven criminele families in Noord-Brabant. In 2020 volgde een onderzoek naar de vraag hoe kan worden geïntervenieerd in dergelijke families om deze patronen te doorbreken.

Wij ondersteunen thans een meerjarig project in de gemeente Tilburg dat zich richt op meerdere families. Dit jaar start het departement Strafrecht, samen met de Nationale politie en het bureau EMMA Experts in Media en Maatschappij, met een onderzoek, gefinancierd door het programma Politie en Wetenschap, naar clancriminaliteit in Nederland, waarbij het gaat om familienetwerken met een cultuurspecifieke achtergrond.