IMOBEX

Rondtrekkende mobiele bendes in de EU

Het project IMOBEX richt zich op rondtrekkende mobiele bendes in de EU en meer specifiek op de vraag hoe om te gaan met leden van dergelijke bendes die slachtoffer zijn van criminele uitbuiting.

Het project IMOBEX (Improving enforcement at the intersection of mobile banditry and exploitation) is een tweejarig project dat in april 2021 van start gegaan en wordt gefinancierd door het Internal Security Fund Police van de Europese Unie.

De uitvoering vindt plaats door een consortium van Tilburg University (lead partner); de Universiteit van Vilnius; de Universiteit Utrecht en het Southeast European Law Enforcement Center (SELEC). 

Het project richt zich op rondtrekkende mobiele bendes in de EU en meer specifiek op de vraag hoe om te gaan met leden van dergelijke bendes die slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. Er wordt onderzocht hoe mobiele bendes te werk gaan, welke juridische en praktische knelpunten er zijn en opsporingsfunctionarissen worden in een organised crime field lab getraind in internationale en integrale samenwerking.