Programma ondermijning De Langstraat

Programma ondermijning De Langstraat

Dit programma richt zich op ondermijningsvraagstukken waarmee kleine en middelgrote (plattelands)gemeenten worden geconfronteerd, zoals dumpingen van drugsafval, problemen rondom vakantieparken, de bereidheid tot melding van signalen van ondermijnende criminaliteit door burgers die woonachtig zijn in het buitengebied en de weerbaarheid van gemeenteraden, lokale besturen en de ambtelijke organisaties tegen criminele beïnvloeding.

Dit programma is eind 2020 gestart als een driejarig programma waarin wordt samengewerkt met de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, en met de provincie Noord-Brabant.

Het programma omvat onder meer actie-onderzoek, field labs, coaching van professionals en advisering.