Megamind

MEGAMIND: AI en regulering van het elektriciteitssysteem

MEGAMIND richt zich op de zogenaamde randen van het elektriciteitssysteem: de distributienetwerken en de daarop aangesloten elektriciteitsproducerende en -verbruikende apparaten. In dit interdisciplinaire projectconsortium koppelen TILT onderzoekers kunstmatige intelligentie-onderzoek aan innovatie in wet- en regelgeving om de energietransitie te versnellen.

Elektriciteit speelt een belangrijke rol in de energietransitie. We zien dat nieuwe apparaten worden aangesloten op de elektriciteitsnetwerken, zoals elektrische voertuigen en warmtepompen, terwijl onze elektriciteit steeds vaker wordt opgewekt door wind en zon.

Dit stelt ons elektriciteitssysteem voor twee uitdagingen. Ten eerste worden kabels en transformatoren in het netwerk door de toegenomen vraag en aanbod vaak overbelast. Ten tweede kan de fluctuerende stroomopwekking uit zonne- en windenergie het systeem uit balans brengen. Kunstmatige intelligentie kan helpen deze uitdagingen aan te pakken, door te voorspellen wanneer zich problemen voordoen en door energieverbruikende en -producerende apparaten te laten samenwerken om deze situaties te vermijden. Op die manier kunnen de randen van het elektriciteitssysteem zichzelf beheren.

MEGAMIND

Het MEGAMIND-project is erop gericht de wederzijdse wurggreep tussen technologie en regelgeving op te heffen. Als wet- en regelgeving achterlopen op technologische ontwikkelingen, remmen ze de innovatie die nodig is voor duurzaamheid, en vice versa. De Tilburgse onderzoekers in het interdisciplinaire consortium koppelen onderzoek naar kunstmatige intelligentie aan innovatie in wet- en regelgeving om de energietransitie te versnellen. Ze ontwikkelen eerlijke en consistente regelgevingsstrategieën om innovaties aan de randen van het elektriciteitssysteem te faciliteren en te versnellen. Daarnaast onderzoeken ze hoe lokale energiemarkten en AI-systemen op een eerlijke en legale manier kunnen worden ontworpen, met inachtneming van publieke waarden en wettelijke normen.

MEGAMIND staat voor MEasuring, GAthering, and MINing Data. Het project wordt gefinancierd door het NWO-programma Perspectief en geleid door hoofdaanvrager Koen Kok, hoogleraar elektrotechniek aan de TU/e. Ook andere technische universiteiten zijn bij het project betrokken, zoals de TU Twente (faculteit elektrotechniek, wiskunde en informatica, mathematics of operation research) en de TU Delft (elektrotechniek).

TILT onderzoekers in MEGAMIND: