A framework for Data Justice on the global level

Een raamwerk voor datarechtvaardigheid op mondiaal niveau

Plaatsen en bevolkingsgroepen die vroeger digitaal onzichtbaar waren, maken nu deel uit van een ‘datarevolutie’ die menselijke en economische ontwikkeling zou gaan transformeren. Toch heeft deze ongekende uitbreiding van de macht om digitaal te monitoren, categoriseren en in te grijpen niet veel te maken met sociale rechtvaardigheid. Evenmin is er een duidelijk idee voor bredere toegang tot de voordelen van datatechnologieën zonder dat misrepresentatie, discriminatie en machtsasymmetrie worden versterkt.

We hebben daarom een nieuw raamwerk nodig voor data-rechtvaardigheid, waarin data-privacy, non-discriminatie en niet-gebruik van data-technologieën worden gekoppeld aan positieve vrijheden zoals representatieve vertegenwoordiging en toegang tot data. In dit project wordt data-rechtvaardigheid geconceptualiseerd langs drie dimensies van vrijheid: (on)zichtbaarheid, autonomie met betrekking tot technologie, en het bestrijden van data-gedreven discriminatie. Het raamwerk zal vervolgens worden getest en verder vormgegeven door middel van debatten op negen locaties wereldwijd.

Projectleider