News and events Tilburg University

Openbaar afscheidscollege prof. dr. Kees Bastmeijer als hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Aula & Foyer

'Grenzen aan geknoei’: naar oprechte erkenning van de natuur in het recht

Sinds 2009 is er aan Tilburg University een leerstoel natuurbeschermings- en waterrecht gevestigd die gesponsord wordt door de provincie Noord-Brabant, het Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Na vele jaren van onderwijs en onderzoek op het gebied van het natuurbeschermingsrecht, heeft de leerstoelhouder Kees Bastmeijer een andere functie aanvaard. In deze bijeenkomst kijkt hij terug en vooruit op de rol van het recht in natuurbescherming. Centraal daarbij staat de noodzaak om op te houden met trucjes verzinnen die het natuurbeschermingsrecht frustreren (‘grenzen aan geknoei’) en om de natuur oprechte erkenning te geven, zowel in het recht zelf als bij de uitvoering van het recht. Tevens zullen de Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Hagar Roijackers (portefeuille Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak), Joris Hogeboom, directeur van het Brabants Landschap en Lars Koreman, ambassadeur van Natuurmonumenten in Noord-Brabant, alsmede de rector magnificus van de universiteit Wim van de Donk afscheid nemen van Kees en hun visie geven op de leerstoel.

Deelname staat open voor eenieder die geïnteresseerd is in het natuurbeschermingsrecht en is gratis.

Programma:

  • 14.45 ontvangst
  • 15.00 opening
  • 15.05 inleiding prof. dr. Kees Bastmeijer
  • 15.50 Prof. Wim van de Donk, rector magnificus Tilburg University
  • 16.05 Hagar Roijackers, gedeputeerde water, natuur en gebiedsgerichte aanpak
  • 16.20 Lars Koreman, Natuurmonumenten en Joris Hogenboom, Brabants Landschap
  • 16.35 afsluiting, aansluitend een borrel

Het afscheidscollege is hier terug te zien