Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Doe mee aan de Grondwetdag Challenge

Wees zelf de Raad van State en maak een advies bij een voorstel om de Grondwet te wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en/of de rol van de koning bij het wetgevingsproces.

In het kader van de Grondwetdag op vrijdag 23 maart 2018 organiseert ProDemos de Grondwetdag Challenge, een wedstrijd voor middelbare scholieren en mbo-studenten. Ook Tilburg University is bij dit project betrokken. Een leuke en leerzame uitdaging voor vo-scholieren!

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website www.grondwetdag.nl/challenge.