Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Promotie A.K. Bosma MSc. LLM

Titel: Emotive Justice. Lay persons' and legal professionals evaluations of emotional victims within the just world paradigm.
Promotores: prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. dr. A. Pemberton


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen


Wanneer: 08 februari 2019 13:30

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University