Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Juristen en natuurbeschermers bereiken samen meer

Voor het bestrijden van de wereldwijde biodiversiteitscrisis zijn internationale verdragen cruciaal, mits ze verstandig worden ingezet. Om dit te bereiken is meer samenwerking nodig tussen mensen met verstand van natuurbescherming en mensen met verstand van het recht.

Dat betoogt een breed en internationaal gezelschap van juristen, biologen en sociale wetenschappers onder leiding van de Tilburgse jurist Arie Trouwborst, in het tijdschrift BioScience.

Het zojuist gepubliceerde artikel geeft een overzicht van internationale natuurbeschermingsverdragen en legt uit wat er wèl en níet van verwacht kan worden. Onder de 21 auteurs bevinden zich behalve academici ook vertegenwoordigers van internationale verdragen en natuurbeschermingsorganisaties, allemaal met praktijkervaring in de complexe wereld van het internationaal natuurbeschermingsrecht.

Hun boodschap: voor de bescherming en het herstel van kwetsbare, grensoverschrijdende soorten en gebieden zijn juridisch bindende, lange-termijn afspraken op internationaal niveau essentieel. Het is echter een hele kunst om ervoor te zorgen dat deze afspraken daadwerkelijk effect sorteren en niet verworden tot papieren tijgers. Door bestaande expertise uit verschillende disciplines slim te combineren, kan op dit vlak nog veel winst voor de natuur geboekt worden.

Naast Arie Trouwborst droegen vanuit Tilburg Law School ook Floor Fleurke en Melissa Lewis bij aan het artikel.

Referentie:

Arie Trouwborst, Andy Blackmore, Luigi Boitani, Michael Bowman, Richard Caddell, Guillaume Chapron, An Cliquet, Ed Couzens, Yaffa Epstein, Eladio Fernández-Galiano, Floor Fleurke, Roy Gardner, Luke Hunter, Kim Jacobsen, Miha Krofel, Melissa Lewis, José Vicente López-Bao, David Macdonald, Steve Redpath, Geoffrey Wandesforde-Smith & John Linnell, "International wildlife law: Understanding and enhancing its role in conservation", BioScience 2017

Neem voor meer informatie over het artikel Arie Trouwborst e.a. contact op met de eerste auteur: