Tilburg Law School

Onderwijsorganisatie Tilburg Law School

In de Onderwijsorganisatie wordt decentraal belegd wat decentraal georganiseerd kan worden. In de Onderwijsbestuursorganisatie is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de Law School Board (met name de Vice-Decaan Onderwijs) aan de ene kant en de Opleidingscoördinatoren aan de andere kant. 

Onderwijscoördinator

Iedere opleiding heeft een onderwijscoördinator. Onder leiding van de Vice-Decaan Onderwijs is deze verantwoordelijk voor de inrichting en kwaliteitszorg van de opleiding en onder meer samenhang van het programma en voorlichting.

Program Committees

Daarnaast zijn er de Program Committees die de Law School Board adviseren. De Examencommissie heeft een eigen verantwoordelijkheid op het punt van de examens en alle vormen van toetsing die de Law School kent.