Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Departementen Tilburg Law School

De onderwijstaken liggen in handen van de 10 departementen. Gezamenlijk met de instituten hebben de departementen ook de verantwoordelijkheid voor de onderzoekstaken.

Elke wetenschappelijk medewerker is, naar gelang zijn/haar onderwijsactiviteiten, verbonden aan één van onderstaande departementen.