News and events Tilburg University

Prof. Hirsch Ballin: Neem een verblijfovereenkomst op in het vreemdelingenrecht

Gepubliceerd: 02 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 02 mei 2019

Naast de traditionele verblijfsvergunning voor immigranten zou ook een verblijfsovereenkomst een plaats moeten hebben in het vreemdelingenrecht. Dat bepleit hoogleraar staatsrecht Ernst Hirsch Ballin in themanummer van het Journaal Vreemdelingenrecht over de toekomst van het vreemdelingenrecht,

In de 21ste eeuw zal de ontwikkeling van de internationale rechtsorde zich moeten richten op bescherming van de talloze mensen die naar de steden trekken in hun eigen land of continent, of nog veel verder weg. Dit plaatst alle staten voor taken die alleen maar moeilijker te vervullen zijn naarmate men ze langer negeert, stelt Ernst Hirsch Ballin in het artikel 'De staatstaak inzake migratie op weg naar 2030'.

Migratie zal anno 2030 minstens zozeer een deel van onze wereld zijn als nu – en des te meer
verweven met andere wereldwijde ontwikkelingen. Het belang van Europese afstemming van
regels, werkwijzen en relaties met landen in Afrika en Azië zal alleen maar groter zijn geworden.

De intensiteit waarmee het verlangen van mensen naar erkenning en bescherming op ons afkomt, weerspiegelt de ernst van ontwikkelingen als klimaatverandering, daaruit voortvloeiende veranderingen in de voedselvoorziening, en geweld tussen groepen die om hulpbronnen concurreren. Wat blijft, is het diepe verlangen van mensen om in een menswaardig bestaan hun levensprojecten te kunnen realiseren.

Volgens Hirsch Ballin is het tegen deze achtergrond gewenst om in het vreemdelingenrecht een verblijfsovereenkomst een plaats te geven naast de traditionele verblijfsvergunning. De migrant is niet meer alleen een onderdaan in spe, maar mogelijk een aankomende staatsburger. Toelating of weigering van toelating kan in vele gevallen een procedure van ‘wederkerig bestuursrecht’ worden,  uitmondend in een verblijfsovereenkomst in plaats van een verblijfsvergunning, aldus Hirsch Ballin.