Tilburg University department Labour Law and Sociol Policy

Onderzoek Departement Sociaal Recht en Sociale Politiek

Het onderzoek van het departement beslaat vanwege de diverse aanwezige specialismen een breed beleidsterrein. Onder meer wordt veel aandacht besteed aan:

 • Reïntegratievraagstukken
 • Werknemersrechten bij faillissement
 • Informatie, raadpleging en medezeggenschap
 • Het ontslagrecht
 • Sociale verzekeringsrecht
 • Sociale wet- en regelgeving in de Europese Unie
 • Aansprakelijkheidsrecht bij letselschade van werknemers
 • Arbeidsomstandighedenrecht
 • Collectief arbeidsovereenkomstenrecht
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Werkloosheidsrecht/Arbeidsongeschiktheidsrecht
 • Arbeidsrecht voor vreemdelingen
 • Vrij verkeer van werknemers en van diensten
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrechtelijk bewijsrecht
 • Naleving en handhaving van wetgeving
 • Wisselwerking tussen wetgeving en rechtspraak
 • De invloed van het communautaire recht op de nationale wetgeving, etc.


Lopend onderzoek

Research Program 2014-2018