Tilburg Law School

Maatschappelijke Adviesraad Tilburg Law School

Tilburg Law School hecht sterk aan de inbreng vanuit het maatschappelijke veld waarin de afgestudeerden van de Law School werkzaam zijn of zullen zijn. Daarom is er een Maatschappelijke Adviesraad ingesteld, waarin deskundigen op specifieke deelterreinen hun visie kunnen geven op de koers die de Law School zou kunnen en/of moeten varen. De Maatschappelijke Adviesraad adviseert de Law School Board over vraagstukken rond de maatschappelijke inbedding van het onderwijs en onderzoek van de Law School. De Raad komt doorgaans twee keer per jaar bijeen.

Besproken onderwerpen

  • het onderscheid tussen universitaire en hbo-opleidingen in het recht;
  • de dilemma's en mogelijkheden rond het verrichten van onderzoeksopdrachten;
  • studentenwerving;
  • de zichtbaarheid van Tilburgse juristen in het maatschappelijk debat.

Leden van de Raad