Tilburg Law School

Law School Board

De Law School Board is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Law School en is onder andere belast met de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek.

De Maatschappelijke Adviesraad adviseert de Law School Board over vraagstukken rond de maatschappelijke inbedding van het onderwijs en onderzoek van de Law School.

Leden

De Law School Board bestaat uit de volgende leden:

Anja Opdebeeck Directeur
Geert Vervaeke Decaan
Vanessa Mak Vice-decaan onderzoek
Maurice Adams Vice-decaan onderwijs
Stijn de Kort Studentadviseur onderwijs
Bob van Soolingen Secretaris