News and events Tilburg University

Arbeidsmigranten durven geen zaak te maken bij arbeidsrechtelijke problemen

Published: 22 december 2022 Laatst bijgewerkt: 02 januari 2023

Arbeidsmigranten met name in de laagste inkomensgroepen hebben vaker arbeidsconflicten dan de Nederlandse beroepsbevolking, maar durven daarover geen formele zaken aan te spannen uit angst voor ontslag. Dat staat in een net verschenen rapport 'De aanpak van arbeidsrechtelijke problemen onder arbeidsmigranten', waaraan Tilburg University onderzoekers Anna Sobczyk-Turek en Jan Cremers meewerkten in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

I&O research deed recentelijk onderzoek naar de omvang en de aard van de effectuering van arbeidsrecht door werkenden in Nederland. Voor het onderdeel over arbeidsmigranten is gebruik gemaakt van het panelonderzoek dat het Kenniscentrum Arbeidsmigranten in samenwerking met de Tilburg Law School uitvoert. Sobczyk-Turek en Cremers hebben de resultaten van dit vierde panel in een afzonderlijke publicatie samengevat.

Laagste inkomens

Hieruit blijkt dat beduidend vaker sprake is van problemen in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking: in de onderzochte groep arbeidsmigranten (N=192) heeft 63 procent arbeidsrechtelijke conflicten meegemaakt (ter vergelijking, de Nederlandse werkenden in de bevraging van I&O Research: 35 procent). De meest voorkomende problemen die zich vooral voordoen in de laagste inkomensgroepen in de afgelopen vijf jaar houden verband met loon, werktijden, ongewenste gedrag en het arbeidscontract. Dergelijke arbeidsrechtelijke conflicten hebben een grote impact op de emotionele belasting en financiële situatie van migranten.

De peiling geeft geen representatief beeld van alle arbeidsmigranten in Nederland. Toch bieden de resultaten zicht op ervaringen van arbeidsmigranten met arbeidsrechtelijke conflicten en mogelijk gevolgde strategieën om die op te lossen.

De meest genoemde reden om bij een conflict niet in gesprek te gaan met werkgever of geen officiële procedure te starten, is de angst voor negatieve gevolgen (zoals verslechtering van de relatie met de werkgever of ontslagen worden). De meeste arbeidsmigranten zijn dan ook niet tevreden over de afloop van hun zaak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wetenschapsredacteur Tineke Bennema, via persvoorlichters@tilburguniversity.edu of tel 013 4668998. Het rapport vindt u hier.