Tilburg University logo statue

Department Public Law, Jurisprudence and Legal History

In het departement Public Law, Jurisprudence and Legal History werken docenten en onderzoekers samen op een breed scala van onderwerpen. 

Het domein van het publiekrecht omvat een aantal rechtsgebieden die met de staat en het openbaar bestuur te maken hebben (zoals staatsrecht, bestuursrecht, onderwijsrecht, omgevingsrecht, vreemdelingenrecht). Het gaat niet alleen om nationaal recht maar ook om recht binnen Europa en om vergelijking van rechtsstelsels. 

Onder de noemers encyclopedie (jurisprudence) en rechtsgeschiedenis worden activiteiten ontplooid die algemene thema's in het recht betreffen (zoals de betekenis en de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat) en gericht zijn op een interdisciplinaire bestudering van het recht in de samenleving.