Tilburg University department Labour Law and Sociol Policy

Departement Sociaal Recht en Sociale Politiek

De vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van Tilburg University telt circa vijftien medewerkers, die in belangrijke mate worden ingeschakeld in het onderwijsprogramma. Het door de medewerkers verrichte onderzoek beslaat bijgevolg een breed terrein. Zo wordt onderzoek verricht op het gebied van het contractrecht, arbeidsvoorwaarden en cao-recht, sociale zekerheid in nationaal en internationaal perspectief, Europese wet- en regelgeving, stakingsrecht, ontslagrecht, migratierecht en vergelijkende arbeidswetgeving.

In het departement zijn vrijwel alle subspecialismen vertegenwoordigd.

Leden van het departement nemen deel aan het werk van de volgende tijdschriften:

  • Documentatie periodiek sociale verzekering, sociale voorziening en arbeidsrecht
  • Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren
  • Tijdschrift ARBAC
  • Tijdschrift Arbeidsrecht en Praktijk (TAP)
  • Tijdschrift International Labor Rights Case Law
  • Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
  • Tijdschrift voor Sport & Recht
  • Xpert HR
  • Tijdschrift Zeggenschap

Ook verzorgt de vakgroep een Databank Arbeidsmigratie.

Een groot aantal medewerkers van het departement werkt in deeltijd op de universiteit, of combineert zijn/haar werk met een baan elders, zoals een ministerie, een uitzendorganisatie, de advocatuur of de rechterlijke macht.

Werken bij Sociaal Recht en Sociale Politiek betekent werken in een productief specialistenteam met uitgebreide nationale en internationale netwerken, waarbij een ieder in onderwijs en onderzoek op zijn/haar terrein kan participeren.