Tilburg University department Labour Law and Sociol Policy

Lopend onderzoek Sociaal Recht en Sociale Politiek

INT-AR

Samenvatting

Het multidisciplinaire INT-AR onderzoeksproject brengt in nauwe samenwerking met beleidsmakers, werkgevers, de uitzendbranche en de vakbeweging in kaart wat de gevolgen van een internationaliserende arbeidsmarkt en grensoverschrijdende arbeidsrekrutering zijn voor de economie, arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel in Nederland. Onder meer wordt gewerkt met een databank Arbeidsmigratie

Contactpersoon


Grenzen aan atypische arbeid

Samenvatting

Het project ‘Grenzen aan atypische arbeid: flexwerk en zelfstandige arbeid getoetst aan Europese beginselen van het socialezekerheidsrecht’ loopt tot medio 2020 en is gefinancierd door Instituut Gak.

Het onderzoek tracht zicht te verschaffen op de sociale zekerheidspositie van atypische werkenden, in het bijzonder op de sociale bescherming van de platformwerkers en de zelfstandigen zonder personeel. De socialezekerheidsregelingen – of het gebrek eraan – wordt in kaart gebracht in verschillende landen en onderling vergeleken (Frankrijk, Spanje, het VK, Duitsland en Nederland). Nadien wordt ook het grensoverschrijdende aspect bestudeerd, in het kader van het vrije verkeer van personen.

Presentaties

Alberto Barrio
Paul Schoukens
Saskia Montebovi

Publicaties

In het kader van dit project
Met andere auteurs, over atypisch werk

Conferenties