News and events Tilburg University

Rapport Cremers en Houwerzijl: Onderaanneming niet goed geregeld in EU

Published: 28 oktober 2021 Laatst bijgewerkt: 28 oktober 2021

0 stemmen.


Om onderaannemingen goed te reguleren zijn duidelijker regels nodig, stellen Jan Cremers en Mijke Houwerzijl, beiden verbonden aan de Tilburg Law School in een onderzoeksrapport van het European Trade Union Confederation (ETUC) dat op 22 oktober in Brussel is verschenen. De analyse geeft een duidelijk beeld van het ontbreken van wettelijke bepalingen om onderaannemingen te reguleren door middel van krachtige bindende maatregelen.

Zij brachten  in kaart of en zo ja hoe het fenomeen onderaanneming in de Europese Unie en de lidstaten is geregeld. Tevens analyseerden zij (eventuele) lacunes en/of tegenstrijdigheden in de wetgeving. Zij richtten zich op due diligence, hoofdelijke aansprakelijkheid en transparantie in de rapportagemaatregelen. 

Arbeidsrechtelijke aspecten komen nauwelijks aan bod in de context van onderaanneming, maar ook verplichte gedeelde verantwoordelijkheid, zowel voor binnenlandse als voor grensoverschrijdende onderaannemingssituaties is niet afdoende geregeld. Daarnaast ontbreekt stringente controle op de naleving van wettelijke verplichtingen en arbeidsnormen in de keten.  De publicatie is in het Engels en het Frans gepubliceerd en via de webpagina te downloaden.