News and events Tilburg University

Protest vs. power in Iran: een breuk met het verleden?

Published: 15 november 2022 Laatst bijgewerkt: 17 november 2022

Hoe is het leven van Iraniërs die leven onder een dictatoriaal regime dat hun rechten en vrijheden onderdrukt? Hoe gaan vooral Iraanse vrouwen hieronder gebukt?

In een door Studium Generale georganiseerde bijeenkomst bespraken Ammar Maleki en Claudia Carvalho Greveraars de huidige situatie in Iran vanuit unieke perspectieven. Sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini lijkt de protestbeweging niet meer te stoppen.

Ammar Maleki (op de foto tijdens een demonstratie in Den Haag) is universitair docent aan Tilburg Law School en docent politicologie. Zijn onderzoeksgebieden zijn democratisering, cross-cultureel onderzoek en het meten van publieke opinies. Hij is ook oprichter en directeur van het onderzoeksinstituut GAMAAN (Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran), dat innovatieve methoden gebruikt om de publieke opinie van Iraniërs over gevoelige sociaal-politieke kwesties te meten. Als pro-democratieactivist en analist van de Iraanse politiek verschijnt Maleki regelmatig in de media.

demonstration the hague with Maleki

Claudia Carvalho Greveraars promoveerde aan Tilburg University op een proefschrift over online genderjihadisme. Ze is adviseur terrorismebestrijding en werkt samen met particuliere defensiebedrijven, denktanks, overheids- en academische instellingen.

Bekijk de opname hier:

Lees ook het interview met Ammar Maleki in Univers: ‘Iraanse bevolking is Islamitische regime beu’.