News and events Tilburg University

Verschillen in corona-aanpak tussen landen verklaard

Artikel

Waarom neemt het ene land strenge quarantainemaatregelen en laat het andere meer ruimte in de coronacrisis? Die verschillen kun je verklaren door een ‘institutioneel filter’: een combinatie van nationale cultuur, staatstraditie en publieke leiderschapsstijl, stelt hoogleraar Bestuurskunde Frank Hendriks. Hij schreef een onderzoekspaper en gaf een videocollege daarover.

Van belang voor de vergelijking is volgens Hendriks bijvoorbeeld de mate waarin een land een cultuur heeft van het accepteren van onzekerheid en van hedonisme. Daar waar die cultuur steker is, zoals in Nederland en Zweden, zijn de maatregelen minder streng. Voor staatstradities maakt Hendriks gebruik van vier bekende tradities: de Westminster, Napoleontische, Rijnlandse en Scandinavische tradities. In Nederland, dat een Rijnlandse traditie heeft met enkele Napoleontische elementen, staat het samenwerkend en samenhangend zoeken naar draagvlak centraal. Dat is heel anders dan in een Westminster land als het Verenigd Koninkrijk, waar meer onbesuisd beleid en ‘stop and go policy’ gangbaar is.

In het paper De coronacrisis en het institutionele filter: naar een verklaring van West-Europese variaties op een thema vergelijkt Hendriks de coronamaatregelen van de West-Europese landen Nederland, België, Frankrijk, Italië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Zie hier het mini-college voor de Vereniging voor Bestuurskunde:

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.