Tilburg Law School

Witteveen Memorial Fellowship

Opgedragen aan Willem Witteveen

Tilburg University heeft de jaarlijkse Witteveen Memorial Fellowship in Law and Humanities ingesteld ter nagedachtenis van het leven en werk van hoogleraar Willem Witteveen, die samen met zijn vrouw en dochter omkwam bij de ramp met MH17 in Oekraïne in juli vorig jaar. 

Willem Witteveen was een voorvechter van de interdisciplinaire en contextuele benadering van de rechtswetenschappen in Nederland en aan de Tilburg Law School, zowel in het onderzoek als in het onderwijs. Binnen de rechtswetenschappen ligt het accent vaak op de sociale wetenschappen, maar Witteveen richtte de aandacht op het snijvlak van recht en geesteswetenschappen.

Met de Witteveen Memorial Fellowship in Law and Humanities wil Tilburg University een junior onderzoeker (promovendus of postdoc) op het gebied van de ‘Law and Humanities’, van Nederlandse of buitenlandse komaf, de kans geven zich in Tilburg gedurende enkele maanden te ontplooien. De bedoeling van dit fellowship is daarnaast om onderzoek op het gebied van ‘Law and Humanities’ aan Tilburg University te verzekeren. Bij voorkeur valt het fellowship in dezelfde periode als de Montesquieu lecture (het voorjaarssemester), die Willem Witteveen zo na aan het hart lag. De spreker voor de Montesquieu lecture dineert met de fellow en een of enkele veelbelovende student(en).

Een fellow van buiten Nederland krijgt een vergoeding aangeboden voor de reis- en verblijfkosten. Een fellow die werkzaam is op een Nederlandse Universiteit krijgt een vervangende subsidie aangeboden om zijn werkgever te compenseren en krijgt daarnaast een reiskostenvergoeding. Daarnaast krijgt de fellow kantoorruimte en – faciliteiten bij Tilburg Law School en toegang tot de TiU bibliotheek.