infographic people

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Menselijk gedrag in een veranderende samenleving begrijpen
De wereld waarin we leven en werken is enorm aan het veranderen en bijblijven is allesbehalve vanzelfsprekend. Wij van TSB willen begrijpen hoe mensen functioneren als individuen, in relaties, in organisaties en in de samenleving. We willen aanpassingsvermogen, mentale veerkracht en grip op gezondheid en welbevinden versterken.

TSB - strategic plan infographic

 Bekijk onze strategie in onze infographic of lees hieronder verder.

 Download de infographic

TSB - strategic plan infographic

Onderwijs

  • Werk aan een solide loopbaan gericht op onderwijs.
  • Maak deel uit van onderwijstrajecten die passen bij studenten van vandaag.

Als lesgeven jouw passie en jouw kracht is, dan kun je bij TSB een traject volgen dat uitzicht biedt op een vaste onderwijsaanstelling. Docenten bij TSB dragen bij aan het ontwerpen en uitvoeren van opleidingen in digitale sociale wetenschappen die studenten de gelegenheid bieden vakken te volgen uit een breed scala aan disciplines. 

Meer over ons onderwijs

TSB - strategic plan infographic

Onderzoek

  • Doe discipline-overstijgend onderzoek.
  • Combineer je kennis en je vaardigheden.

Bij TSB werken we steeds meer in interdisciplinaire teams die de krachten van alle sociaalwetenschappelijke disciplines bundelen om onderzoeksvragen te beantwoorden. We bieden je de kans je eigen fundamenteel onderzoek op te zetten om je kennis te verdiepen en met toegepast onderzoek de samenleving te voorzien van antwoorden. 

Meer over ons onderzoek

Meer over ons interdisciplinair instituut Herbert Simon Research Institute

TSB - strategic plan infographic

Partners

  • Co-creëer oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
  • Maak gebruik van duurzame relaties met sociale partners.

Bij TSB werken we samen met burgers, professionals, beleidsmakers, bestuurders en ondernemers om actuele maatschappelijke problemen te bestuderen en op te lossen. Deel data, ontmoet mensen en ontwerp oplossingen in Academische Werkplaatsen die al meer dan 20 jaar een factor van betekenis zijn.

Lees meer over de TSB/Tranzo academische werkplaatsen voor zorg en welzijn

Lees meer over de academische werkplaatsen van de universiteit voor brede welvaart (TSB heeft de leiding over twee hiervan)