News and events Tilburg University

Angstige pubers met diabetes

Gepubliceerd: 02 juli 2019 Laatst bijgewerkt: 14 januari 2020

Onderzoek naar angst- en stemmingsstoornissen bij pubers met diabetes type 1 en hun ouders

Waarom zijn pubers met diabetes type 1 vaak angstig en depressief? Komt dat door de gemeten (hoge) glucosewaardes (hemoglobine A1c) of zijn er andere psychologische oorzaken? Zou het bijvoorbeeld ook verband kunnen houden met een voorgeschiedenis van emotionele problemen, die sterk voorspellend zijn voor toekomstige klachten?

Uit de meeste bestaande studies, met vooral symptoomgerichte vragenlijsten, wordt niet duidelijk hoe vaak pubers last hebben van angst. Daarom werd een speciaal onderzoek opgezet, het Diabetes LEAP (Longitudinal study of Emotional problems in Adolescents with T1D and their Parents/caregivers) om de angst- en stemmingsstoornissen bij pubers met T1D én hun ouders te onderzoeken. Linh Anh Nguyen (Tilburg, 1990) doet dat in haar proefschrift Adolescents with type 1 diabetes, towards a better understanding of mood problems and anxiety, dat ze op 3 juli verdedigt aan Tilburg University (aula, 16.00 uur).

Tegen de verwachtingen in vond ze geen relatie tussen angst- en depressiesymptomen en de schommelingen in de glucosewaardes, opgemeten gedurende drie weken. Verder bleek dat angst- en depressiesymptomen bij de ouder niet voorspellend waren voor latere angst- en depressiesymptomen of het HbA1c bij de adolescent.

Wanneer angst- en stemmingsstoornissen opgespoord worden, kan het bespreken van de uitslagen van het onderzoek met de adolescent en diens ouder(s) door het diabetesteam een manier zijn om vast te stellen of er ook sprake is van een psychologische hulpvraag. Een duidelijk verwijzingssysteem kan bijdragen aan optimale zorg voor de jongeren die daar behoefte aan hebben.