Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Symposium Autonomie-Gehechtheid in de GGZ en afscheid Marrie Bekker

Datum: Tijd: 12:30 Locatie: WZ001

Het symposium 'Autonomie-gehechtheid in de GGZ' biedt een keur aan recente inzichten ontleend aan onderzoek, evenals praktische handvatten voor autonomieversterkend werken in therapie. Het symposium wordt mede georganiseerd ter ere van het afscheid van hoogleraar Marrie Bekker (die werkzaam blijft bij RINO Amsterdam en de VU) bij Tilburg University, om haar pionierend werk rondom autonomie-gehechtheid te vieren.

Zelfregie (her)krijgen over eigen leven en gedrag is een belangrijk doel in psychotherapie. Veelal richten therapeut en cliënt zich tijdens therapiesessies echter vooral op klachtreductie (angstvermindering, afname van depressieve gevoelens en gedragingen, enzovoorts). De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar 'autonomie-gehechtheid' in relatie tot psychopathologie, diagnostiek en behandeling. Autonomie-gehechtheid, het vermogen tot zelfsturing in verbondenheid met anderen, is een belangrijke transdiagnostische, diversiteit-sensitieve factor en een goed aangrijpingspunt gebleken voor herstel van een brede variëteit aan psychische stoornissen en problemen. Het versterken van autonomie-gehechtheid betekent het (her)krijgen van zelfregie.