infographic people

Onderwijs Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) biedt bachelor- en masteropleidingen aan in de psychologie en in de maatschappijwetenschappelijke sector.

Bij TSB studeren ruim 4500 studenten. Zowel in de bachelor- als in de masterprogramma's komt de internationale oriëntatie van de faculteit naar voren. De Engelstalige bachelor- en masterprogramma's trekken studenten aan uit zowat de hele wereld.

Aankomende bachelorstudenten hebben de keuze uit acht bachelorprogramma's, waarvan vier Nederlandstalig en vier Engelstalig.

Er is keuze uit 21 masterprogramma's, waarvan twee research masters, één (unieke) tweejarige master in de Medische Psychologie, vier double degree programma's en één Universtaire Lerarenopleiding in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

De School biedt drie premasterprogramma's aan voor HBO-afgestudeerden, die na succesvolle afronding toegang biedt tot de aansluitende masteropleiding. Met enkele hogescholen zijn convenanten afgesloten waardoor geselecteerde studenten uit specifieke HBO-opleidingen, door het volgen van een speciaal aansluitingsprogramma direct naar een masteropleiding kunnen doorstromen.

Studeren aan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Als je voor een van de opleidingen in de psychologie of in de maatschappijwetenschappelijke richtingen aan Tilburg University kiest, volg je een opleiding die je de complexiteit van de moderne samenleving beter leert begrijpen. Je leert ondersteuning te bieden aan de oplossing van problemen die deze complexiteit op individueel, op institutioneel of op organisatorisch niveau met zich meebrengt.

In je latere beroepsleven kun je terechtkomen op diverse posities, variërend van zorgmanager tot hulpverlener, en van beleidsadviseur tot bedrijfseigenaar.

Intensief en kleinschalig

TSB is landelijk gezien een relatief kleine faculteit die een traditie koestert in het aanbieden van opleidingen met een sterke wetenschappelijke oriëntatie. We zetten in op de hoogste kwaliteit van onderzoek en onderwijs en vragen van de student ook de nodige inspanning. Door de kleinschaligheid is er veel contact tussen de studenten onderling en krijgen studenten een goede begeleiding van de docenten.

Breed perspectief

De opleidingen hebben allemaal een multidisciplinair, breed karakter met aandacht voor onder meer psychologische en filosofische perspectieven in de maatschappijwetenschappelijke opleidingen, en omgekeerd ook met aandacht voor maatschappijwetenschappelijke en filosofische perspectieven in de psychologie-opleidingen. Alle opleidingen kennen een hoogwaardige en intensieve methodologische leerlijn.