infographic people

Organisatie en bestuur Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Organisatie

De faculteit wordt geleid door het Management Team met de decaan als integraal eindverantwoordelijke en  bestaat in de basis uit departementen en het faculteitsbureau

Bestuur

  • Het Management Team wordt gevormd door de decaan, de vice-decaan onderwijs, de vice-decaan onderzoek en de directeur.
  • De programmaleiders onderzoek sturen de verschillende research programma's aan.
  • De opleidingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de inrichting, kwaliteitsbewaking en programmering van de opleidingsprogramma's. 
  • De departementsvoorzitters zijn verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek van het departement.
  • De Faculteitsraad mag het Management Team gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.
  • In het Faculteitsreglement komen de algemene bepalingen, inrichting en bestuur van de faculteit en medezeggenschap aan bod.
  • Elke opleiding kent een opleidingscommissie, die voor 50% bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel en voor 50% uit studenten.
  • De faculteit kent twee examencommissies, te weten de Examencommissie Psychologie en de Examencommissie Maatschappijwetenschappen.
  • De Maatschappelijke Adviesraad adviseert het bestuur van de School over vraagstukken met betrekking tot de inbedding van onderwijs en onderzoek in de maatschappij. 
  • De Tenure and Senior Committee (TaSC) van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences geeft de decaan advies bij de benoeming en bevordering van UD’s en UHD’s.

Contact

Voor vragen aan het bestuur van de faculteit kunt u zich richten tot Monique Vermee of Denise Rijnen, Management/Office-Assistants Faculteitsbureau .