Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Organisatie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Het bestuur van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences wordt gevormd door de decaan, de vice-decaan onderwijs, de vice-decaan onderzoek en de directeur.

Ga naar: