Tilburg University department Medical and Clinical Psychology

Departement Medische en Klinische Psychologie

De medische en klinische psychologie is gericht op het beschrijven en verklaren van veranderingen bij kinderen, volwassenen en ouderen over de tijd ten gevolge van somatische of psychische stoornissen. Die veranderingen kunnen mede afhankelijk zijn van leeftijd, gender en individuele verschillen.

Wie zijn wij?

Het departement Medische en Klinische Psychologie bestaat uit een dynamische groep wetenschappers die geïnteresseerd is in het ontstaan en verloop van individuele verschillen, bijvoorbeeld de rol van hechting en autonomie in het ontstaan van psychische problemen, hoe mensen tijdens of na een behandeling of ziekte omgaan met angstklachten, welke mensen risico lopen om depressieve klachten te ontwikkelen en welke mensen baat hebben bij speciale medische - of klinisch psychologische behandelingen. Wat fenomen betreft onderzoeken we aspecten zoals persoonlijkheid (type D persoonlijkheid, Big Five, angst), emoties (tranen), biologische mechnismen (cortisol), kwaliteit van leven, coping en aanpassing bij of na ziekte.

Wat doen we?

Als departement willen wij onze kennis delen met anderen. Wij doen dit door voor Tilburg University onderwijs te verzorgen in de bachelor Psychologie, de master klinische Psychologie, de master Medische
Psychologie en de Research Master Individual Differences and Assessment.

In de Bachelor Psychologie verzorgen wij de basisvakken psychopathologie en biologische psychologie en leveren we een bijdrage aan academische vaardigheden, professionele vaardigheden (gesprekstechnieken, groepsvaardigheden, beroepsethiek) en practicum onderzoeksvaardigheden. Daarnaast geven wij het onderwijs in de major/minor medische psychologie (stress en gezondheid, seksuologie, klinische gezondheidspsychologie in de geneeskunde) en klinische psychologie (emoties en welbevinden, persoonlijkheidsstoornissen, inleiding behandelmethoden) en psychodiagnostiek

In de Master Klinische Psychologie staan in onze bijdrage de psychische stoornissen centraal en hoe deze te diagnostiseren en te behandelen. In de Research Master in Psychology: Individual Differences and Assessment geven wij onderwijs over individuele verschillen gerelateerd aan gezondheid en biologische processen die deze verschillen zouden kunnen verklaren. Het onderwijs van de tweejarige Master Medische Psychologie wordt nagenoeg volledig door ons verzorgd. In deze master staat de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van mensen centraal. De combinatie van psychologische en medische curriculum-onderdelen maakt deze tweejarige masteropleiding uniek in Nederland. Studenten worden opgeleid tot scientist-practitioner (kunnen zowel wetenschappelijk onderzoek doen alsook klinische taken verrichten).

In het onderzoek zijn we onder andere met de volgende projecten bezig:

  • Heeft huilen invloed op de pijnsensatie?
  • Psychische en lichamelijke veranderingen van de moeder tijdens en na de zwangerschap en de invloed daarvan op de ontwikkeling van het kind
  • Zelfwaardering en psychopathologie
  • Intrusies in psychopathologie en de therapeutische beïnvloeding daarvan
  • Angst-, eet-,stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen in relatie tot autonomie, hechting en emotieregulatie en diversiteit
  • Verwachtingen van patiënten van de medisch specialist over hun behandeling
  • Implementatie van psychosociale screening in borstkanker en de effecten ervan op de kwaliteit van leven van de patiënt en de ervaringen van de kwaliteit van zorg
  • Hebben mensen met een Type D persoonlijkheid meer last van pijn op de borst, en hebben ze daardoor een grotere zorgvraag?
  • Wordt zuurstofgebrek in de hartspier zichtbaar in emoties?
  • Zijn ontstekingsmaten en een negatieve stemming beiden van invloed op het overlijdensrisico bij patiënten met hartfalen?

Al onze onderzoeksactiviteiten vinden plaats vanuit het Center of Excellence CoRPS.

Hoe zijn we georganiseerd?

Het departement wordt voorgezeten door Prof. dr. Tom Smeets.