Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Faculteitsraad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

De faculteitsraad speelt een belangrijke rol in de faculteit. De Raad kan het Management Team, al dan niet gevraagd, adviseren over bijvoorbeeld het budget van de faculteit, het onderwijs- en onderzoeksplan, de benoemingsprocedure voor hoogleraren, de jaarrekening en het jaarverslag.

De Raad heeft instemmingsrecht over bepaalde zaken (bijvoorbeeld het schoolreglement, een deel van het onderwijs- en examenreglement en het strategisch plan).

Sharepoint Documents

De faculteitsraad bestaat uit veertien leden: zeven studenten en zeven personeelsleden. Voor de studentenzetels worden elk jaar verkiezingen gehouden, en de personeelszetels worden om de twee jaar verkiesbaar gesteld.

Leden van de Faculteitsraad 2020-2021

Active TSB

2020-2021

  • Lotte Smit
  • Ella Verheijen

Studentgeleding Fractie Stimulus

2020-2021

  • Jennifer Akkerman
  • Amber van Dijk
  • Jordi Heesters
  • Ruben Ramaekers
  • Thomas Winters

E-mailfractiestimulus@gmail.com
Kamer: P3.106
Websitewww.fractiestimulus.nl
Facebookwww.facebook.com/fractiestimulus

Meer over Fractie Stimulus

Fractie Stimulus is de studentenfractie van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van de TSB-student. De formele taak van Stimulus is het maandelijks zitting nemen in de vergadering met het Management Team van TSB, waar wordt overlegd over de zaken die spelen binnen de faculteit.

Daarnaast probeert Fractie Stimulus op actieve wijze de studenten van TSB te bereiken om te achterhalen welke zaken zij belangrijk vinden of graag verbeterd zouden zien. De mening van de studenten over de inhoud en uitvoering van cursussen wordt serieus genomen. Dit doen zij onder andere door het jaarlijks verspreiden en verwerken van een eigen enquête, het organiseren van activiteiten (zoals het Stimulus Studentenoverleg) en het onderhouden van contacten met andere studentenfracties, opleidingscommissies en studieverenigingen.

Bovendien houdt Stimulus de kwaliteit van het onderwijs in de gaten. Zo wordt de inhoud van werkcolleges geëvalueerd en wordt meegedacht over de manier waarop bijvoorbeeld de MTO-practica zo effectief mogelijk kunnen worden ingericht. Ook stimuleert Stimulus studenten om zichzelf naast hun studie te ontwikkelen, bijvoorbeeld door actief te zijn bij een vereniging, op exchange te gaan of extra vakken te volgen. Keuzevrijheid binnen de studie speelt hierbij een belangrijke rol.