Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Management team

Decaan

Vice-decaan onderzoek

Vice-decaan onderwijs

Faculteitsdirecteur

Secretaresse

Student Assessor

Sander Jacobs