Department Cognitive Neuropsychology

Impact Departement Cognitieve Neuropsychologie

Het Departement Cognitieve Neuropsychologie omvat drie thema's: Klinische Neuropsychologie, Cognitieve Neuropsychologie en Cognitieve Verbetering & Preventie.

Binnen deze thema's dragen verschillende onderzoeksprojecten bij aan de toepassing van kennis en instrumenten in de samenleving en werken ze aan diverse individuele en maatschappelijke uitdagingen om de samenleving vooruit te helpen.

Cognitieve Verbetering & Preventie

Binnen dit thema hebben sommige onderzoeken bijvoorbeeld tot doel meer inzicht te krijgen in de impact van digitale technologieën op welzijn en alledaags cognitief functioneren. Het doel is om de ontwikkeling van een totaalpakket aan digitale vaardigheden van mensen te stimuleren om hen te helpen optimaal te participeren in de digitale samenleving en autonome keuzes te maken die op de lange termijn goed voor hen zijn. In een ander project willen we ervoor zorgen dat alle 170.000 jaarlijks geboren kinderen met het juiste taalniveau naar school gaan. Het doel is dat alle ouders weten dat praten en interacteren met hun kinderen een voorwaarde is voor de (hersen)ontwikkeling van hun kinderen. Een ander project is gericht op het doorbreken van de vicieuze cirkel van generatiearmoede op basis van neuropsychologische inzichten. In een nieuw ontwikkelde aanpak proberen we de sociaaleconomische en cognitieve fitheid van gezinnen te versterken, om ze weer controle te geven over hun toekomst en de toekomst van hun kinderen.

Meer over deze onderzoeksprojecten

Klinische Neuropsychologie

Binnen dit thema is er aandacht voor patiënten met aandoeningen die de hersenen aantasten. We hopen te ontdekken welke hersenstructuren onmisbaar zijn en welke niet, bijvoorbeeld om resectie van hersentumoren te optimaliseren zonder schade toe te brengen aan structuren die belangrijk zijn voor het dagelijks cognitief functioneren. In een multicenter-project passen we deep learning-technieken toe om relevante informatie te extraheren uit privacygevoelige medische beeldgegevens, waaronder hersenscans, die verspreid zijn over ziekenhuizen. Deze technologie zal radiologen, oncologen, huisartsen en andere behandelende artsen ondersteunen bij het extraheren van relevante informatie uit (longitudinale) beeldsets van een individuele patiënt. Bovendien zal de in dit project ontwikkelde technologie een bijdrage leveren voor alle kankersoorten en alle fasen van het zorgtraject. Voor zorgorganisaties biedt dit veel kansen om zorgprocessen te verbeteren, bijvoorbeeld door automatisering. Voor de individuele patiënt biedt dit kansen zoals het vinden van een "patiënt zoals ik", om de gedeelde besluitvorming te verbeteren.

We ontwikkelen ook een klinische tool die gepersonaliseerde informatie zal verstrekken over de effecten van het verwijderen van hersentumoren op het hoger cognitief functioneren. Deze tool kan worden gebruikt om mogelijke cognitieve risico's van een operatie te bespreken en om veilige grenzen te stellen tijdens de operatie. Deze ontwikkeling draagt als zodanig bij aan het vinden van ​​een meer persoonlijk evenwicht tussen maximalisatie van oncologische uitkomst en optimalisatie van persoonlijke doelen en kwaliteit van leven. We richten ons ook op vermoeidheidsprofielen waarbij rekening wordt gehouden met de complexe aard van het symptoom en individuele verschillen. Dit is een essentiële stap in de richting van personalisatie van zorg. We hebben ook een evidence-based eHealth cognitief revalidatieprogramma ‘ReMind' ontwikkeld. Met input van patiënten, verzorgers en clinici is een zorgpad ontworpen voor het gebruik van de ReMind iPad-app in de klinische praktijk. De volgende stappen zijn om ReMind op te nemen in behandelrichtlijnen voor hersentumoren en in zorgcontracten, en om een ​​platformonafhankelijk programma van ReMind en een Franse versie te ontwikkelen. Ondertussen loopt het onderzoek naar de Engelse versie van ReMind, samen met de University of California San Francisco. Door het beschikbaar te stellen als onderdeel van de reguliere zorg, willen we (hersen)kankerpatiënten helpen bij het overwinnen van cognitieve problemen bij dagelijkse bezigheden thuis en op het werk

We proberen ook impact te hebben op de samenleving door een levensloopbenadering te hanteren. De moeder-kindrelatie is fundamenteel voor de (hersen)ontwikkeling van kinderen. We proberen te verklaren hoe prenatale angst bij de moeder deze relatie negatief kan beïnvloeden en langdurige neurologische sporen kan achterlaten op moeders en zuigelingen. Deze kennis kan leiden tot interventies om moeders en baby's weer op dezelfde golflengte te krijgen, waardoor kinderen de best mogelijke start krijgen. Andere projecten zijn gericht op het ondersteunen van patiënten met dementie en hun mantelzorgers. Onze samenleving vergrijst en daarmee nemen gevallen van dementie toe. Om dementie te diagnosticeren op een moment dat we nog iets voor de patiënt kunnen doen, proberen we gepersonaliseerde tests te ontwikkelen die gevoelig zijn voor de vroegste cognitieve veranderingen.

Meer over deze onderzoeksprojecten

Cognitieve Neuropsychologie

Binnen dit thema richten we ons bijvoorbeeld op het bevorderen van wetenschappelijke kennis en theorieën over menselijke hersenprocessen die een rol spelen bij de perceptie van (basiscomponenten van) gesproken taal. We onderzoeken ook de neurale mechanismen van sensorische anticipatie bij autismespectrumstoornissen (ASS), die een objectieve biomarker kunnen opleveren die mogelijk zou kunnen dienen als een diagnostisch hulpmiddel voor ASS. Bovendien kunnen de resultaten van ons onderzoek een stimulans zijn voor de ontwikkeling van klinische toepassingen om sensorische verwerking en sociaal functioneren bij ASS te verbeteren, wat uiteindelijk de kwaliteit van leven van mensen met ASS aanzienlijk kan verbeteren.

Meer over deze onderzoeksprojecten

Help samen met ons de samenleving vooruit

Voor samenwerkingsverzoeken kunt u contact opnemen met onze secretaresse Rianne Hurkmans.

Voor interviews en andere mediaverzoeken kunt u terecht bij onze persvoorlichter Femke Trommels.