Tilburg University logo statue

Research Lab Inclusieve HRM

De kernvraag is hoe organisaties inclusieve werkplekken kunnen creëren om alle (potentiële) werknemers op de arbeidsmarkt (bv. onzekere/niet-standaard werknemers, minderheden, ouders, mensen met een handicap, vluchtelingen, flexwerkers, etc.) in te sluiten en gelijke kansen te bieden.

Recente aanpak op HRS-gebied, gericht op resultaten in verband met maatschappelijke legitimiteit, zoals arbeidsparticipatie, gelijkheid, fatsoenlijk werk en billijkheid.

Onze medewerkers zijn experts op dit gebied: