warehouse

Onderzoek naar werk, welzijn en carrières van arbeidsmigranten

Onze experts op het gebied van inclusief HRM doen onderzoek naar het werk, het welzijn en de loopbanen van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in de Nederlandse voedselproductiesector. Het onderzoeksproject loopt van 2020 tot 2024 en wordt gefinancierd door Instituut Gak.

Projectbeschrijving

Met de groei van de Nederlandse voedselproductiesector in de afgelopen decennia, is ook de samenstelling van de werkenden in de sector steeds diverser geworden. Veel arbeiders komen uit Midden- en Oost-Europese landen naar Nederland om een verscheidenheid aan functies in de voedselproductie te vervullen. De Covid-19 crisis heeft duidelijk gemaakt dat de duurzame inzetbaarheid van deze werknemers essentieel is voor het succesvol functioneren van organisaties in de sector. Het is van het grootste belang dat arbeidsmigranten gezonde, gelukkige en productieve werknemers blijven, zowel voor het behalen van organisatie doelstellingen als voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. Decent work voor arbeidsmigranten is daarom een collectieve verantwoordelijkheid van alle stakeholders. Dit project onderzoekt de mechanismen die de problemen met arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten in de Nederlandse voedselproductiesector verklaren. Inzichten uit het project kunnen werkgevers, instanties, vakbonden en beleidsmakers ondersteunen bij het realiseren van decent work voor alle werknemers in de Nederlandse voedselproductiesector.

Meer projectinformatie is te vinden in de Research Portal.

Vier onderzoeksprojecten

 • Systeemdenken is essentieel voor het begrijpen van complexe sociale problemen.
  Als onderdeel van Deelproject 1 voeren de onderzoekers een systematisch literatuuronderzoek uit om de mechanismen in kaart te brengen die van invloed zijn op de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten in de voedselproductie.  Verder worden interviews gehouden met werkgevers, uitzendbureaus, vakbondsvertegenwoordigers, werkgeversorganisaties, niet-gouvernementele instellingen (NGO’s) en experts op het gebied van arbeidsmigranten om de positie van arbeidsmigranten in de sector beter te begrijpen. Vervolgens presenteren de onderzoekers een systeemdynamisch model van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden.
 • Het opbouwen van veerkracht voor een duurzame loopbaan is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werknemer.
  Deelproject 2 is gebaseerd op een longitudinale interviewstudie met arbeidsmigranten en richt zich op de invloed van Covid-19 op de duurzaamheid van de loopbaan van migrantenwerknemers in de magazijndistributiesector. De onderzoekers zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop arbeidsmigranten hulpbronnen inzetten bij loopbaanschokken. Een praktijkrapport over de resultaten van dit deelonderzoek met de titel 'Covid-19 as a Career Shock: Towards a Sustainable Career for Migrant Workers in the Dutch Warehouse Distribution Sector' is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Hongaars. Wilt u de korte samenvatting van de bevindingen delen met arbeidsmigranten of met mensen die zich bezig houden met dit beleidsterrein? Zie dan onze praktische flyer, die beschikbaar is in het Engels, Nederlands, Pools, Hongaars, Bulgaars, Roemeens, Tjechisch, Slowaaks, Frans, Duits en Litouws.
 • Inclusief HRM is essentieel voor het managen van een divers personeelsbestand.
  In Deelproject 3 onderzoeken we de groepsdynamiek onder arbeidsmigranten op de werkplek door middel van interviews en focusgroepen. Vervolgens wordt een schaal ontwikkeld voor het meten van informele werkplekhiërarchieën in organisaties waar arbeidsmigranten ingezet worden. Inzichten uit dit project dragen bij tot het managen van diversiteit in laaggeschoolde werkomgevingen. 

 • Stakeholderbetrokkenheid is de hoeksteen van maatschappelijke impact.
  In Deelproject 4 organiseren de onderzoekers participatieve modelleringssessies met stakeholders om te onderzoeken hoe een gedeelde verantwoordelijkheid voor decent work kan worden bereikt in de voedselproductiesector. Dit project biedt een gedeeld inzicht in de manieren waarop - door alle betrokken actoren – decent work voor arbeidsmigranten tot stand kan worden gebracht.

Impact van Covid-19 maatregelen voor Centraal en Oost- Europese arbeidsmigranten

Onderzoekers

De betrokken onderzoekers zijn Kornélia Anna Kerti, MSc (promovenda), dr. Brigitte Kroon (projectleider en contactpersoon), prof. dr. Charissa Freese (allen verbonden aan het Department of Human Resource Studies, Tilburg University), en dr. Marloes van Engen en prof.dr. Inge Bleijenbergh (verbonden aan de Radboud Universiteit).

Instituut Gak

Instituut Gak wil bijdragen aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door het financieren van onderzoek, projecten en lectoraten. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl.

Contact

Als u meer wilt weten over dit onderzoek, of eraan wilt deelnemen, kunt u contact opnemen met