Tilburg University department Medical and Clinical Psychology

Departement Medische en Klinische Psychologie

Het departement Medische en Klinische Psychologie bestaat uit een groep hechte, enthousiaste onderzoekers die als drijfveer hebben de kwaliteit van leven (d.w.z. de ervaren fysieke en mentale gezondheid) van mensen met psychische en/of somatische klachten te verbeteren.

Ons onderzoek richt zich daarbij voornamelijk op welke persoonlijkheidskenmerken (Type-D, angstigheid, intolerantie voor onzekerheid, positivisme, mindfulness, …) enerzijds en welke  levensstijlen (stress, beweging, voeding, …) anderzijds samenhangen met psychische, somatische, of psychosomatische klachten zoals angst, depressie, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, neuropathie, vermoeidheid, en perinatale gezondheidsklachten.

Wij onderzoeken via welke psychologische of biologische mechanismen (b.v. emotieregulatie, autonomie, sekse- en genderidentiteit, biomarkers) dit verloopt, alsook naar hoe we die mechanismen kunnen beïnvloeden om de klachten te kunnen voorkomen (preventie), of deze in frequentie en/of intensiteit terug te dringen (behandeling). Door onze unieke combinatie van medische en klinische psychologie in één departement kunnen we onze doelstelling (de kwaliteit van leven van mensen met psychische en/of somatische klachten verbeteren) waarmaken en daardoor van grote maatschappelijke waarde zijn.

Schema Departement Medische en Klinische Psychologie

Onze onderzoeksactiviteiten zijn ondergebracht in het onderzoeksinsituut CoRPS.

Onderwijs

Als departement willen wij onze kennis delen met anderen. Wij doen dit door voor Tilburg University onderwijs te verzorgen in de bachelor Psychologie, de master klinische Psychologie, de master Medische
Psychologie en de Research Master Individual Differences and Assessment.

In de Bachelor Psychologie verzorgen wij de basisvakken psychopathologie en biologische psychologie en leveren we een bijdrage aan academische vaardigheden, professionele vaardigheden (gesprekstechnieken, groepsvaardigheden, beroepsethiek) en practicum onderzoeksvaardigheden. Daarnaast geven wij het onderwijs in de major/minor medische psychologie (stress en gezondheid, seksuologie, klinische gezondheidspsychologie in de geneeskunde) en klinische psychologie (emoties en welbevinden, persoonlijkheidsstoornissen, inleiding behandelmethoden) en psychodiagnostiek

In de Master Klinische Psychologie staan in onze bijdrage de psychische stoornissen centraal en hoe deze te diagnostiseren en te behandelen. In de Research Master in Psychology: Individual Differences and Assessment geven wij onderwijs over individuele verschillen gerelateerd aan gezondheid en biologische processen die deze verschillen zouden kunnen verklaren. Het onderwijs van de tweejarige Master Medische Psychologie wordt nagenoeg volledig door ons verzorgd. In deze master staat de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van mensen centraal. De combinatie van psychologische en medische curriculum-onderdelen maakt deze tweejarige masteropleiding uniek in Nederland. Studenten worden opgeleid tot scientist-practitioner (kunnen zowel wetenschappelijk onderzoek doen alsook klinische taken verrichten).

Organisatie

Het departement wordt voorgezeten door Prof. dr. Tom Smeets.