GO-LAB Gedragsfysiologisch Onderzoekslaboratorium

Labfaciliteiten GO-LAB

Het GO-LAB faciliteert het gelijktijdig en gesynchroniseerd gebruik van meerdere onderzoeksmethoden in één labruimte. Hierdoor is het mogelijk om psychofysiologische maten te combineren met nonverbale en emotionele expressie observaties en zelf-rapportage.

De faciliteiten van het GO-LAB zijn:

  • Biopac apparatuur voor het meten van electrocardiografie (ECG), impedantie cardiografie (ICG), bloeddruk, huidgeleiding, ademhaling en electromyografie (EMG).
  • Mediarecorder voor het gesynchorniseerd opnemen van beeld van camera’s die zijn opgesteld in verschillende hoeken van de labruimtes.
  • Observer XT software van Noldus wordt gebruikt om gedragsobservaties te doen en te analyseren.
  • Facereader software van Noldus stelt onderzoekers in staat een objectieve meting van emoties te doen.