GO-LAB Gedragsfysiologisch Onderzoekslaboratorium

Onderzoeksmissie & thema's GO-LAB

In het gedragsfysiologische onderzoekzoekslab (GO-LAB)  wordt exerimenteel, theorievormend onderzoek gedaan.

Doelen

Twee brede doelen worden nagestreeft:

(1) het bepalen van de gedragsmatige en biologische processes waardoor psychologische factoren het risico op chronische ziekte en psychologische aandoeningen verhogen en

(2) via experimentele manipulatie fundamentele gedragsmatige en biologische processen te identificeren die samenhangen met psychologische fenomenen zoals stemming en individuele verschillen in persoonlijkheid.

Deze doelen zijn relevent voor gezondheids- en ziekteprocessen en zullen uiteindelijk resulteren in de vertaling van basale empirische gegevens naar psychobiologische theorieën, en uiteindelijk naar de klinische praktijk en andere maatschappelijk relevante toepassingen.

Themagebieden

Om deze onderzoeksmissie te verwezenlijken, zijn de GO-LAB activiteiten georganiseerd rondom twee themagebieden:

(a) Emotie expressie en emotieregulatie en

(b) Individuele verschillen in psychologische, gedragsmatige en biologische reactiepatronen.

Onze onderzoekslijnen zijn ingebed in deze twee themagebieden binnen het Departement Medische en Klinische Pyschologie.