Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Lifespan Lab

In het Lifespan Lab onderzoeken we hoe mensen reageren in sociale situaties (hoe ze zich voelen, hoe ze zich gedragen, wat ze denken en hoe hun lichaam reageert). We onderzoeken deze reacties in verschillende levensfases, zoals de kindertijd, tienertijd en volwassenheid. In ons onderzoek gaan we er vanuit dat veranderingen die iedereen doormaakt, zoals de puberteit, ons gedrag bepalen tijdens verschillende levensfases.

Om dit te onderzoeken, doen we experimenten waarin we sociale situaties nabootsen, zoals het geven van een presentatie voor anderen of het doen van een gezamenlijke opdracht. Tijdens deze experimenten worden lichamelijke reacties gemeten en maken we gebruik van aanvullende informatie over gevoelens, gedachten en gedragingen van deelnemers.

Met deze onderzoeken hopen we meer te weten te komen over hoe en waarom mensen verschillend reageren op soortgelijke sociale situaties. Daarnaast hopen we hiermee inzicht te krijgen in de samenhang tussen verschillende psychologische, lichamelijke en sociale processen in de verklaring van gedrag en gezondheid.

Deelnemen?

Lijkt het u leuk deel te nemen aan een van onze onderzoeken, kijk dan eens op onze pagina's op Facebook of neem contact met ons op.