Tilburg University department Social Psychology

Departement Sociale Psychologie

Het departement Sociale Psychologie bestaat uit een krachtige mix van mensen geïnteresseerd in: 

Sociale psychologie

Sociale psychologie bestudeert hoe de sociale omgeving menselijk denken, emoties en gedrag beïnvloedt. Omdat sociale beïnvloeding alomtegenwoordig is in bijna alles wat mensen denken, voelen en doen, is de sociale psychologie in toenemende mate een multidisciplinaire discipline. Drie kerngebieden in de sociale psychologie zijn:

  • sociale cognitie
  • interpersoonlijke relaties
  • interacties binnen en tussen groepen.
Economische psychologie

Economische psychologie bestudeert de psychologische mechanismes die ten grondslag liggen aan consumptie en ander economisch gedrag. Het houdt zich zowel bezig met economische voorkeuren, keuzes, beslissingen, en de factoren die daarop van invloed zijn, als ook met de consequenties van economische beslissingen.

Arbeids- & Organisatiepsychologie

Arbeids- & Organisatiepsychologie richt zich op wetenschappelijk gebaseerde oplossingen voor menselijke problemen op het werk en in organisaties. Het richt zich op het vergroten van het inzicht in hoe de volgende doelen bereikt kunnen worden:

  • optimalisering van prestaties
  • verbetering van processen en relaties
  • verhoging van eerlijkheid en rechtvaardigheid
  • verbetering van het subjectief welzijn.