Tilburg University department Social Psychology

Onderzoek Departement Sociale Psychologie

Het overkoepelende onderzoeksprogramma van het departement Sociale Psychologie is Social Decision Making. Besluitvorming in sociale, economische en organisationele contexten is het hoofdthema van dit onderzoeksprogramma.

Het departement Sociale Psychologie biedt onderdak aan het onderzoeksinstituut:

  • Tiber , het Tilburg Institute for Behavioral Economic Research.
    Gericht op het bestuderen van de psychologische processen die ten grondslag liggen aan individuele keuzes en economisch beslissingen vanuit een interdisciplinair perspectief.

Sociale Psychologie is een intellectueel stimulerende en productieve groep, die fundamentele kennis genereert op het terrein van de sociale, economische en arbeids- & organisatiepsychologie, en bovendien een aantoonbaar verschil maakt in de verbetering van de praktijk in organisaties en samenleving. Het fundamentele en toegepaste onderzoek van het departement vindt zowel nationaal als internationaal grote erkenning.