infographic people

Faculteitsbureau Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

De basis van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences bestaat uit departementen en het faculteitsbureau.

Departementen zijn de organisatie-eenheden waarin het wetenschappelijk personeel is ondergebracht. Vanuit de departementen worden onderwijs-, onderzoek- en valorisatietaken uitgevoerd. Tot het faculteitsbureau behoren de medewerkers met ondersteunende en adviserende taken op het terrein van bedrijfsvoering (personeel, financiën) onderwijs en onderzoek (ondergebracht in het Education Support Team (EST)/ Research Support Team (RST). De faculteit wordt geleid door het Management Team met de decaan als integraal eindverantwoordelijke.