Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Faculteitsraad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Studentgeleding Fractie Stimulus

2019-2020

  • Melinda Balkay
  • Nina van den Bosch
  • Pauline Cabooter
  • Noor van Loon
  • Carolin Schlosser
  • Julia Walboomers

E-mailfractiestimulus@gmail.com
Kamer: P3.106
Websitewww.fractiestimulus.nl
Facebookwww.facebook.com/fractiestimulus

Meer over Fractie Stimulus

Fractie Stimulus is de studentenfractie van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van de TSB-student. De formele taak van Stimulus is het maandelijks zitting nemen in de vergadering met het Management Team van TSB, waar wordt overlegd over de zaken die spelen binnen de faculteit.

Daarnaast probeert Fractie Stimulus op actieve wijze de studenten van TSB te bereiken om te achterhalen welke zaken zij belangrijk vinden of graag verbeterd zouden zien. De mening van de studenten over de inhoud en uitvoering van cursussen wordt serieus genomen. Dit doen zij onder andere door het jaarlijks verspreiden en verwerken van een eigen enquête, het organiseren van activiteiten (zoals het Stimulus Studentenoverleg) en het onderhouden van contacten met andere studentenfracties, opleidingscommissies en studieverenigingen.

Bovendien houdt Stimulus de kwaliteit van het onderwijs in de gaten. Zo wordt de inhoud van werkcolleges geëvalueerd en wordt meegedacht over de manier waarop bijvoorbeeld de MTO-practica zo effectief mogelijk kunnen worden ingericht. Ook stimuleert Stimulus studenten om zichzelf naast hun studie te ontwikkelen, bijvoorbeeld door actief te zijn bij een vereniging, op exchange te gaan of extra vakken te volgen. Keuzevrijheid binnen de studie speelt hierbij een belangrijke rol.

Studentgeleding Dynamic Minds

2019-2020

  • Elena Sofia Silva

E-maile.s.silva@tilburguniversity.edu