infographic people

Faculteitsraad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

De faculteitsraad speelt een belangrijke rol in de faculteit. De Raad kan het Management Team, al dan niet gevraagd, adviseren over bijvoorbeeld het budget van de faculteit, het onderwijs- en onderzoeksplan, de benoemingsprocedure voor hoogleraren, de jaarrekening en het jaarverslag.

De Raad heeft instemmingsrecht over bepaalde zaken (bijvoorbeeld het schoolreglement, een deel van het onderwijs- en examenreglement en het strategisch plan).

SharePoint Documents

De faculteitsraad bestaat uit veertien leden: zeven studenten en zeven personeelsleden. Voor de studentenzetels worden elk jaar verkiezingen gehouden, en de personeelszetels worden om de twee jaar verkiesbaar gesteld.

Leden van de Faculteitsraad 2023-2024

Active TSB

2023-2024

  • Tessa van den Berg
  • Floortje Bras
  • Sophie Cunnen
  • Nienke van Dijk
  • Aïda Engels(vicevoorzitter)

Meer over Active TSB

Active TSB is a new student party in the School Council, founded in 2020. Introduced as an initiative by Student Party Front, Active TSB aims to represent the active student of the Tilburg School of Social and Behavioral sciences. The student party is run by students who are all active besides their study themselves, and we want to make it more accessible for you to perform extracurricular activities besides your study.

A committee, a (part-time/full-time) board year or an internship? We at Active TSB believe that it can be a valuable asset to your student time and that it is important that your School supports you! And that's where we come in... Every six weeks, Active TSB members meet in the School Council meeting together with the other student and staff members, with the Management Team to discuss how we can make TSB a better, more accessible place for you to expand your possibilities in becoming active, but also to make it a good and stable place to study besides your extracurricular activities.

The strength in Active TSB lies in the cooperation with other student bodies. With an Active party founded in the four biggest Schools of Tilburg University (TiSEM, TLS, TSB and TSHD), knowledge and experience can be shared so we can learn from each other as Schools. We believe that more communication and cooperation can lead to a better education and overall student time. We strive to be innovative and refreshing, and to provide a new perspective within the School Council! With two seats gained in its first elections, it shows that the students of TSB were ready for a new party!

If you have any questions whatsoever, please feel free to contact us! Via e-mail (studentpartyactive.tsb@gmail.com) or via phone (+31612028259).

Studentgeleding Fractie Stimulus

2023-2024

  • Joshua van Bokhoven
  • Luca Schnitzeler

E-mailfractiestimulus@gmail.com
Kamer: P3.106
Websitewww.fractiestimulus.nl
Facebookwww.facebook.com/fractiestimulus

Meer over Fractie Stimulus

Fractie Stimulus is de studentenfractie van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van de TSB-student. De formele taak van Stimulus is het maandelijks zitting nemen in de vergadering met het Management Team van TSB, waar wordt overlegd over de zaken die spelen binnen de faculteit.

Daarnaast probeert Fractie Stimulus op actieve wijze de studenten van TSB te bereiken om te achterhalen welke zaken zij belangrijk vinden of graag verbeterd zouden zien. De mening van de studenten over de inhoud en uitvoering van cursussen wordt serieus genomen. Dit doen zij onder andere door het jaarlijks verspreiden en verwerken van een eigen enquête, het organiseren van activiteiten (zoals het Stimulus Studentenoverleg) en het onderhouden van contacten met andere studentenfracties, opleidingscommissies en studieverenigingen.

Bovendien houdt Stimulus de kwaliteit van het onderwijs in de gaten. Zo wordt de inhoud van werkcolleges geëvalueerd en wordt meegedacht over de manier waarop bijvoorbeeld de MTO-practica zo effectief mogelijk kunnen worden ingericht. Ook stimuleert Stimulus studenten om zichzelf naast hun studie te ontwikkelen, bijvoorbeeld door actief te zijn bij een vereniging, op exchange te gaan of extra vakken te volgen. Keuzevrijheid binnen de studie speelt hierbij een belangrijke rol.