infographic people

Maatschappelijke Adviesraad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

School of Social and Behavioral Sciences (TSB) hecht grote waarde aan input vanuit het werkveld waarin de afgestudeerden van de school werkzaam zijn of zullen zijn. Daarom heeft de School een maatschappelijke adviesraad ingesteld waarin deskundigen uit het specifieke vakgebied hun visie kunnen geven over de richting die de School volgens hen op zou kunnen en/of moeten gaan.

De adviesraad adviseert het bestuur van de School over vraagstukken met betrekking tot de inbedding van onderwijs en onderzoek in de maatschappij. Zij komen enkele malen per jaar bijeen.

De leden van de adviesraad zijn:

 • Mr. Harrie Bohnen
  Head of Training, Simulation and Operator Performance Department NLR
 • Mrs. Ellen Kuppens
   
 • Mr. Alex de Ridder
  Lid Raad van Bestuur GGZ Breburg
 • Mr. Frans Swinkels
  Concerndirecteur Sociaal Domein Gemeente Tilburg‎
 • Mr. Patrick Vermeulen
  Directeur Het PON
 • Mrs. Saskia Wools
  Directeur Onderzoek, Kennis en Innovatie