Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Opleidingscommissie Psychologie

Elke opleiding kent een opleidingscommissie (OLC), die voor 50% bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel en voor 50% uit studenten. De leden komen in principe maandelijks bij elkaar in aanwezigheid van de opleidingsdirecteur(en).

Taken

De OLC heeft onder meer als taak:

 • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER);
 • gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur(en) en de decaan i.c. vice-decaan onderwijs over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding(en).

De OLC speelt een belangrijke rol in de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom worden onder meer de rapportages van de cursusevaluaties die na afloop van ieder blok worden samengesteld aan de OLC ter bespreking en advisering voorgelegd.

Leden

In het collegejaar 2021-2022 bestaat de Opleidingscommissie uit de volgende personen:

Docentgeleding:

Studentgeleding:

 • V. (Vivian) Ter Steeg
  1st jr Bachelor Psychologie
 • A. (Andreaa) Bîrgâoanu
  2e jr Bachelor Psychology
 • C. (Caro) Jacobi
  Master Forensisch Psychologie (Bestuurslid Complex)
 • A. (Anouk) Hakens
  Master Forensic Psychology
 • A. (Aniek) Westerdijk
  Master Medische Psychologie
 • K. (Kim) Machielsen
  Master Clinical Psychology

Het e-mailadres van de studentgeleding is: olc.psy@tilburguniversity.edu.
De verslagen van de OLC-vergaderingen kunt u opvragen via dit e-mailadres.
De OLC wordt ambtelijk en secretarieel ondersteund door het Education Support Team (EST).

Zie ook